”Aktiva” fonder och försäkringar

Oberoende finansiell rådgivning och förmedling av fonder och försäkringar är självklart det största och viktigaste området för Hultkrantz. Tyngdpunkten ligger inte på aktiv nyförsäljning till nya kunder utan mer löpande service och kundvård till redan existerande kunder. Fokus sedan ett par år tillbaka ligger på att i första hand ta betalt direkt från kunderna och inte bakom ryggen på kunderna.

Detta ökar sannolikheten för en oberoende finansiell rådgivning som ökar ärligheten i relationen på lång sikt. MER rådgivande konsult och MINDRE säljande försäljare är den självklara rollen sedan många år tillbaka. Johan Hultkrantz är auktoriserad försäkringsmäklare sedan år 2002 och Hultkrantz Placeringsmäkleri Ab har status som försäkringsmäkleri av Finansinspektionen i Helsingfors sedan år 2004. Denna status och lagstiftning gör att man bör se kritiskt och objektivt på saker och ting kring (fond)försäkringar.

IMG_6625 ram