Klagomål

Med ett klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende angående en försäkringsprodukt.

När det gäller övriga produkter så skall dessa reklameras direkt till fondbolaget, banken eller värdepappersbolaget. Finansinspektionen övervakar Hultkrantz Placeringsmäkleri Ab och Johan Hultkrantz i den roll som finns som försäkringsmäkleri och som försäkringsmäklare. Ett klagomål skall adresseras till:

Finansinspektionen

eller till

FINE:s försäkrings- och finansrådgivning